Fotografija govori kao 1000 reči
ali ne bilo kakva fotografija

Analiza fotografije

izvor: Vidoje Mojsilović, " Fotografija - od ideje do realizacije "

 

Postoji izvestan broj pitanja, vrlo korisnih za sticanje i proširivanje fotografskih znanja. Kada fotograf posećuje izložbe ili gleda fotografije po umetničkim publikacijama, mogao bi postaviti pitanja koja američki fotograf i teoretičar, R. Hattersley navodi kao važna:

Vrsta slike

Da li je snimak eksperiment, novinska fotografija, sociološki dokument ili nešto drugo?

Svrha

Šta je fotograf želeo da postigne?

Razumevanje

Da li je fotograf shvatio ono što je snimio?

Osećajnost

Koliko je fotograf osećajan kao ličnost?

Vizuelna pismenost

Koliko fotograf zna o vizuelnom izražavanju?

Aktuelnost

Da li je ideja aktuelna ili ne?

Alternacija

Šta bi se još moglo postići istim objektivom? Da li bi to bilo bolje ili gore od onoga što je fotograf postigao? Kako bi to neki drugi veliki fotograf prikazao?

Ograničenja

Koji su bili faktori koji su ograničili slobodu akcije fotografa?

Ličnost fotografa

Kojoj vrsti ljudi pripada fotograf?

Putevi do cilja

Upotreba pribora, materijala, modela, lokacije, tehnike itd.

Postizanje cilja

Da li je cilj postignut? Ako nije, u čemu je fotograf pogrešio i zašto?

Namere u odnosu na publiku

Šta autor fotografije očekuje od svojih gledalaca: pohvalu, razumevanje, emocionalni šok, novac, akciju?

Autorstvo

Da li je autor fotografije sam fotograf, ili je snimak napravljen bez njegovog stvarnog učešća?