Povratak na uvodnu stranu

10 načina dramatizacije fotografije

Fotograf mora da zna kako se postiže dramatizacija u fotografiji. Na taj način može dati izvesnu notu originalnosti svojim snimcima. Ovde ćemo videti deset načina pomoću kojih možete svoju fotografiju učiniti dramatičnom:

Efektno osvetljenje

Efektno osvetljenje može potpuno da deformiše oblik. Na primer, direktno snimanje u sunce, uz promišljenu podekspoziciju, daće efekat sunčeve "eksplozije", uz dramatične siluete objekata na zemlji.
Drugim rečima, protivsvetlo je jedno od najjefektnijih sredstava kako za isticanje objekata tako i za stvaranje prostornosti. Ako se pravilno upotrebi, ono može dati izvanredne siluete i posebnu lepotu pejzažima. Odvajanje objekata od neželjene pozadine takođe se uspešno postiže snimanjem u protivsvetlu.
Svetlo sa strane ili odozgo takođe može pomoći da se postignu slični efekti, sasvim različiti od onih koji se postižu svetlom iz pozicije kamere. Hi-key osvetljenje takođe stvara neobične slike - eksponiranjem na detalj u senci koji služi kao centar interesa.

Zaustavljena akcija

Ne zaboravite da vrlo kratkom ekspozicijom možete potpuno da zaustavite - "zamrznete" - pokret. Na primer, pokušajte da uhvatite najinteresantniji momenat kada deca preskaču konopac. Dobićete i dinamične pokrete i zanimljive izraze na licima dece.
Mnogi amateri misle da ne mogu da zaustave pokret svojom kamerom, jer imaju najkraću ekspoziciju 1/500 sek ili čak dužu. Oni zaboravljaju da izmenom ugla snimanja mogu da povećaju mogućnost "zamrzavanja" neke akcije. Osim toga, pažljivim posmatranjem akcije može se uhvatiti momenat kada je izvestan pokret u trenutku zastoja - kod fudbalera to je momenat kada udari loptu, kod skoka u vis kada skakač dostigne najvišu tačku itd.
Najvažnije kod zaustavljanja akcije je da se zaustavi tačan momenat kada je izraz ili pokret najživlji ili najkomičniji.

Razlivena akcija

Svet emocija, uzbuđenja i dinamike, najsugestivnije zabeleži ekspozicija koja nije bila dovoljno kratka da bi savršeno oštro registrovala pokretni objekat.
Drugi način da se prikaže iluzija pokreta je panovanje kamerom (praćenje pokretnog objekta kamerom). Ovim načinom se postiže neoštra pozadina, ali objekat je oštar. Panovanje plus duga ekspozicija daje nežan, impresionistički efekat. Jedan od najčuvenijih fotografa, Ernst Haas, vrlo često upotrebljava ovu tehniku snimanja.
Probajte dakle šta će se desiti ako neki pokretni objekat snimite dugom ekspozicijom. Čak "T" ili "Bulb" ekspozicija može dati neočekivane rezultate kada se snima pokretni objekat. Mogućnosti su neograničene, te i najprozaičnije slike mogu iznenada ožiiveti ako ih vaš objektiv snimi neoštro ili razliveno.

Namerna perspektivna izobličenost

Preterana i dramatična iskrivljenost su uvek dobar savet kada se obično želi preobratiti u neobično. Postiže se lako: snimanjem objekta odozdo ili odozgo, na primer neke visoke zgrade uz uoštravanje na najbliži objekat.
Najsnažniji efekti postići će se širokougaonim objektivima, stvarajući ne samo neobične slike već i komične.

Neobičan ugao snimanja

Menjajući svoju stajnu tačku - menjate sliku. To je skoro uvek jednostavno, jer se svaki objekat može snimati iz najrazličitijih pozicija. Snimanjem iz donjeg ili gornjeg ugla (ili rakursa, kako to nazivaju filmski snimatelji), sa ove ili one strane objekta, drugim rečima, svako udaljavanje od uobičajenog snimanja iz visine oka, pruža vam mogućnosti da povećate interesantnost svoje slike. Najbolji način da dobijete pogodan ugao jeste da posmatrate objekat kroz tražilo iz najrazličitijih pozicija. Mnoge ćete odbaciti, ali iz jedne pozicije objekat će svakako najinteresantnije izgledati. I vaše emocionalno prilaženje objektu takođe će determinisati ovaj ili onaj ugao. Na primer, snimanjem odozdo objekat će izgledati dostojanstvenije, uzvišenije, snažnije, dok snimanjem odozgo on će se prigušiti, "smanjiti".

Krupni plan

Za "kondenzovanje" objekta krupni plan je idealan. On je intiman i snažan, jer "ispituje" objekat. Krupni plan daje priliku fotografu da pokaže ono što je kod njega kreativno, jer mu omogućava da izdvaja delove od celine. Često se kaže da su detalji interesantniji i snažniji od celine, razume se, ako fotograf ima ukusa, mašte i proverenu moć opservacije, da zapazi ono što je najbitnije i najtipičnije kao detalj jedne celine.
Podsećamo vas da krupni plan možete postići ili za vreme snimanja, maksimalnim približavanjem objektu (teleobjektivom) ili za vreme povećavanja izrezom.
Vrlo mala dubinska oštrina za vreme snimanja izbliza takođe sa svoje strane pruža mogućnosti za neobične slike.

Dekorativnost i grafika

Brižljivo posmatranje prozaičnih scena često će vam otkriti interesantne dekorativne i grafičke elemente na nekom, na izgled, običnom motivu. Prvi problem je pronaći ih, a drugi, tako ih ukomponovati u sliku (pri smimanju ili povećavanju) da se dovoljno istaknu. Ponekad izvesne apstraktne linije su očevidne, ali često može ih videti samo iskusno fotografsko oko.
Katkada samo neznatna izmena pozicije kamere učiniće ih vidljivim, pogotovu kada se zna da je priroda u tome pogledu prilično na strani fotografa.
Uobražavajte da ste slikar i smatrajte kada snimate da su dekorativni ili grafički elementi važne komponente slike.

Fotografika

Jaki kontrasti - bilo crno na belom ili belo na crnom - poboljšavaju običnu sliku, dajući joj skoro litografske kvalitete.
Jako kontrastne slike dobićete lako ako eksponirate samo na svetle partije ili samo na osenčene a kopije radite na tvrdom papiru. Još veću kontrastnost postići ćete ako negativ razvijate u pozitivrazvijaču ili nekom drugom koji radi vrlo kontsrastno.
Opisanom tehnikom možete dobiti kopije kod kojih apsolutno dominiraju tamne partije na račun svetlih koje će se tako još više istaknuti.
Podsećamo vas da se kreativno stvaranje u fotografiji ne završava pritiskom dugmeta zatvarača na foto-aparatu - to je samo početak.

Vrlo mala dubinska oštrina

Uoštravanje na objekat u prednjem planu, sa potpuno neoštrom pozadinom, može biti jedno od najkreativnijih fotografskih sredstava izražavanja. Na taj način se intenzivno odvaja i akcentuje centar interesa, a nemirna pozadina dobija neobični i tajanstveni izgled.
Kao praktična mera, to je jedan od najjednostavnijih načina da se pokori nemirna i neprivlačna pozadina. Upotrebljena kreativno, ovakva pozadina može stvoriti snažne slike.
Pokušajte i ovakav eksperimenat: i pozadinu i prednji plan izbacite iz fokusa, a samo uoštrite na objekat između njih. Na taj način objekat, kao centralna tačka kompozicije, još više će se istaknuti i dobiti u snazi.

Ekstremna dubinska oštrina

Ovom tehnikom se postiže izvanredno snažan vizuelni efekat, a naročito fotoaparatima koji imaju širokougaone objektive, ili raznim subminijaturnim kamerama, kao što je Minox, čiji objektivi imaju veliku dubinsku oštrinu.
Velika dubinska oštrina može biti naročito efektna ako objekat u prednjem planu služi kao okvir slici, dajući na taj način veliku iluziju prostornosti.
Naravno i bez širokougaonog objektiva možete dobiti veliku dubinsku oštrinu, ako aparat stavite na stativ, zatvorite dijafragmu do kraja a vreme ekspozicije produžite koliko treba.

Ne čekajte, vreme prolazi

Vreme loših fotki je odavno za nama. Nemojte čekati da vam loše osmišljen sajt sa nekakvom GIF sličicom donese sitnu zaradu. Prava fotografija je ono što privuče prvi pogled a to je ono što najčešće dovede i do konačne pozitivne odluke. Kod nas dobijate vrhunsku fotografiju i profesionalnu uslugu.

Pozovite nas