Povratak na uvodnu stranu

Veštačka rasveta u fotografiji

Studijska rasveta se najviše upotrebljava pri snimanju portreta, aktova, mode i uopšte u reklamnoj fotografiji. Osnovno je upamtiti da jedan fleš mora da ima ulogu glavnog svetla i da nije neophodno (šta više, čak nije poželjno) da objekat osvetljava iz pozicije fotoaparata. Drugi fleš rasvetljava osenčene površine postavljanjem na dvostruku udaljenost od one na kojoj je glavno svetlo.
Najbolje odstojanje modela od pozadine je 2m. Ta udaljenost je povoljna, kako za otklanjanje senke od modela na pozadini, tako isto i za lakše rukovanje flešom određenim za rasvetljavanje pozadine.

Rasveta po položaju izvora svetla

Direktno svetlo

Na slici gore vidite podelu direktne rasvete po visini postavke u odnosu na model.

Indirektno svetlo

 

Rasveta sa strane - za rasvetljavanje senki

 

Bočno svetlo

 

Ivično svetlo

 

Svetlo za siluete

 

Nekoliko načina za postavljanje
rasvete u studiju

Pogledajte nekoliko zanimljivih načina postavljanja elektronske rasvete:

Portret sa dva fleša

Glavni fleš je uperen u reflektujuću površinu kako bi model bio osvetljen difuznom svetlošću, sa vrlo mekim senkama. Drugi fleš osvetljava belu pozadinu radi tonskog odvajanja od modela (ujedno sprečava pojavu senke na pozadini).

Dramatična rasveta

Dramatična rasveta za portret sa jednim flešom kao glavnim svetlom koje model osvetljava sa strane, drugi fleš se nalazi iza modela i uperen je u pozadinu. Ovaj sistem je dobar za muške likove, naročito za one kojima želite da istaknete karakter ličnosti. Druga strana lica je u tamnoj senci, samo malo rasvetljenoj slabijim flešom iz pozicije kamere.

Poster rasveta

Poster rasvetom sa dva fleša za osvetljavanje pozadine, pozadina postaje potpuno tonski ujednačena, bela, idealna za kasnije uštampavanje teksta, reklamne poruke. Ovde je glavno svetlo fleša upereno u reflektujuću površinu koja jednu stranu modela ostavlja u senci.

Difuzna rasveta

Difuzna rasveta za portret bez ikakvih senki na licu modela, postiže se indirektnim osvetljavanjem jednim flešom uperenim u reflektujuću površinu postavljenu levo od fotoaparata. Druga reflektujuća površina je sasvim blizu modela i rasvetljava osenčenu površinu lica primljenom svetlošću od prve reflektujuće površine. Drugi fleš osvetljava pozadinu.

Klasična rasveta za celu figuru

Klasična rasveta za celu figuru pri snimanju akta je da model bude osvetljen jednim flešom sa strane, bočno, a drugi je uperen u pozadinu. S obzirom da će tako jedna strana tela biti u senci, istaknuće se obline tela.

Rasveta iz pozadine sa dva fleša

Ovakvom rasvetom, čija je svetlost zaklonjena, dobija se potpuno tamna pozadina. Glavno svetlo desno od kamere osvetljava model i stvara oštre senke na telu modela, dok fleševi iz pozadine vrlo efektno ističu obline tela, stvarajući "špiclihtere" (vršna svetla) na izbočinama.

Portret sa tri fleša

Portret sa tri fleša se koristi da bi se dobila tonski potpuno ujednačena pozadina: dva fleša osvetljavaju pozadinu, a treći je indirektno postavljen i model osvetljava reflektujućom svetlošću.

Rasveta iz pozadine sa tri fleša

Ovom rasvetom, gde je jedan fleš iza modela uperen u kosu modela, dobija se potpuno tamna pozadina, ispred koje se jasno izdvaja model odnosno, objekat. On je ivično osvetljen sa dva fleša iz pozadine, čija je svetlost zaklonjena, dok četvrti desno od fotoaparata služi kao glavno svetlo.

Rasveta za model u pokretu

Ova rasveta se sastoji iz tri fleša: glavno svetlo osvetljava model sa strane, da bi jedna strana tela bila u senci, i time se dobilo na nešto u dramatičnosti. Dva fleša su uperena u pozadinu.

Rasveta za siluetu sa dva fleša

Rasveta za siluetu sa dva fleša uperena u belu pozadinu, ali tako postavljena da uopšte ne osvetljavaju model.

Silueta u profilu sa dva fleša

Silueta u profilu sa dva fleša, ali jedan je postavljen sa strane modela i samo ivično osvetljava lice.

Rasveta za portret sa tri fleša

Dva fleša sa obe strane modela se ukrštaju i stvaraju ivično osvetljenje, dok treći blizu kamere rasvetljava senke. Ovakvom rasvetom se ističe karakter ličnosti, vrlo je izražajna struktura lica, kože, a ivično osvetljeno lice se jasno izdvaja od tamne površine.

Bočna rasveta sa crnom pozadinom

Bočna rasveta sa crnom pozadinom: jedan fleš je nešto bliže postavljen modelu, tako da jedna strana tela bude jače osvetljena, bez detalja. Ovakvom rasvetom dobijaju se vrlo interesantni i dramatični efekti.

Romantična rasveta jednim flešom

Romantična rasveta jednim flešom i dve reflektujuće površine: model se jasno izdvaja od pozadine, jer je profil dobio ivično osvetljenje od indirektnog fleša uperenog u reflektujuću površinu.

Prozorska rasveta

Ovakva rasveta, kakvu su nekada upotrebljavali stari holandski majstori slikarstva, postiže se jednim flešom kao glavnim svetlom uperenim u reflektujuću površinu. Osenčene površine se ne rasvetljavaju tako da model dobija u plastičnosti i izražajnosti, dok dva fleša osvetljavaju pozadinu.

Ne čekajte, vreme prolazi

Vreme loših fotki je odavno za nama. Nemojte čekati da vam loše osmišljen sajt sa nekakvom GIF sličicom donese sitnu zaradu. Prava fotografija je ono što privuče prvi pogled a to je ono što najčešće dovede i do konačne pozitivne odluke. Kod nas dobijate vrhunsku fotografiju i profesionalnu uslugu.

Pozovite nas